Nederlandse ontwikkelingshulp – de resultaten wereldwijd

Op 29 mei j.l. vertelden Nederlandse ontwikkelingsorganisaties in de Tweede Kamer wat ze van 2010 tot en met 2015 hebben bereikt met bijna 1,9 miljard euro aan belastinggeld.

Dat geld was bedoeld om het leven van mensen in extreme armoede te verbeteren. In een klein boekje met de titel ‘Resultaten Nederlandse Ontwikkelingsorganisaties’ is nu samengevat wat er met die 1,9 miljard is gebeurd. En het resultaat is onthutsend. Althans voor iedereen die denkt dat Nederlandse NGO’s potverterend op hun handen bleven zitten.

Nederlanders werken in ontwikkelingslanden aan onderwijs, aan gender, aan gezondheid, aan milieu en klimaat, aan weerbaarheid tegen rampen, aan water en sanitaire voorzieningen, aan mensenrechten en media, aan veiligheid en goed bestuur.

Een greep uit de feiten: enkele resultaten die Nederlandse organisaties hebben geboekt, en wel op het niveau van concrete individuen. Voor hun bereik op het niveau van instituties of overheden, raadt World’s Best News het boekje aan.

Klik hier voor het complete verslag.