De groei van donaties voor het goede doel neemt af

De toename van de groei in de baten uit eigen fondsenwerving neemt nu echt af. Vooral de kleinere organisaties halen minder op.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) meldt dat na jaren van groei de toename van baten uit eigen fondsenwerving (dit zijn collecten, nalatenschappen, giften, schenkingen, donaties en contributies en eigen loterijen) van goede doelen fors afneemt. De afgelopen tien jaar namen deze baten gemiddeld met 4% toe maar in 2012 daalde de toename tot 0,7%. Fondsenwervende instellingen die meer dan € 2,5 miljoen inzamelden in 2012 lieten een kleine stijging zien van 1,1% ten opzichte van 2011, de kleinere instellingen haalden 4,3% minder op. De overige inkomsten (subsidies, loterijgelden, gezamenlijke acties en beleggingsopbrengsten) stegen met 4,5% (gemiddeld over de afgelopen 10 jaar: 4,7%).

Per huishouden is er in 2012 € 200 gedoneerd aan de landelijke bekende goede doelen. Nederland behoort daarmee tot de landen die gemiddeld het meeste aan goede doelen geven.

Bron: CBF