ZOA

1,00

ZOA biedt Hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict. ZOA draagt bij aan een nieuw perspectief van hoop waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder herstel totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Het christelijk geloof is onze motivatie.

Donatiebedrag
 

ZOA ondersteunt mensen die lijden als gevolg van een gewapend conflict of natuurramp, door hen te helpen hun bestaan opnieuw op te bouwen. Wij doen een beroep op onze achterban en partners, in het Noorden en in het Zuiden, om hun verantwoordelijkheid te nemen en betrokken te raken. Wij bieden een maximale toegevoegde waarde aan diegenen die wij ondersteunen en aan diegenen die ons ondersteunen.

Onze missie laat zich samenvatten in de drie woorden HULP HOOP HERSTEL.

In een wereld vol conflicten, onrecht, armoede en rampen willen wij bijdragen aan tekenen van hoop en herstel. Wij zien dit gebeuren als mensen weer vrede, recht en wederzijds vertrouwen ervaren en hun persoonlijke waardigheid en zelfvertrouwen hervinden. ZOA handelt naar en draagt bij aan het Bijbels perspectief van Gods koninkrijk, dat verzoening en herstel zal brengen. Intussen roept God ons op recht te doen en trouw te zijn aan mensen die onze steun nodig hebben.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “ZOA”

Telefoon055 - 366 3339
E-mail adresinfo@zoa.nl
Website http://www.zoa.nl
Oprichtingsdatum01/01/1973
Jaarverslag 2014 Download
Jaarverslag 2013 Download
Jaarverslag 2012 Download