Woord en Daad

1,00

Woord en Daad verbindt mensen over de hele wereld in hun strijd tegen armoede, vanuit Bijbels perspectief. We werken daarbij samen met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Centraal- en Zuid-Amerika, de achterban in Nederland, maatschappelijke instellingen, overheden en bedrijven en andere sectoren. Samen met hen wil
Woord en Daad een bijdrage leveren aan duurzame verandering in Nederland en wereldwijd.

Donatiebedrag
 
Slogan Woord en Daad

"Verbinding wereldwijd"

In de continenten Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika samen met de partnerorganisaties armoede op stevige wijze aanpakken. Woord en Daad kent in dat kader vier programma’s: Onderwijs, Beroepsonderwijs en –training en Arbeidsbemiddeling, (Agri-)Bedrijfsontwikkeling en Basisvoorzieningen (gezondheidszorg; water, sanitatie en hygiëne en voedselzekerheid). Daarnaast is Woord en Daad actief in noodhulp.

In Nederland samen met de achterban nadenken over vragen rond armoede en rijkdom.

Woord en Daad werkt samen met haar partners aan een stevige maatschappelijke inbedding van het werk. Dat
maakt dat het werk een brede uitstraling en uitgebreid effect krijgt.

In Nederland en Europa samen met anderen opkomen voor de belangen van de allerarmsten.
Zo nodig wordt aandacht gevraagd voor de positie van de allerarmsten bij politiek,
pers en bedrijfsleven.

Woord en Daad werkt aan de thema’s: onderwijs, beroepsonderwijs en –trainingen, arbeidsbemiddeling, agribusiness en bedrijfsontwikkeling, basisvoorzieningen (gezondheidszorg; water, sanitatie en hygiëne en voedselzekerheid) en noodhulp. In Nederland wil Woord en Daad MENSEN, bedrijven en overheid bewustmaken van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van armoede wereldwijd.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Woord en Daad”

Telefoon0183 - 611 800
E-mail adresinfo@woordendaad.nl
Websitewww.woordendaad.nl
Oprichtingsdatum06/07/1973
Jaarverslag 2014 Download
Jaarverslag 2013 Download