Vrienden van De Hoop

1,00

Vrienden van De Hoop strekken hun handen uit naar mensen in nood, gedreven door het geloof in God die omziet naar mensen.

Donatiebedrag
 
Slogan Vrienden van De Hoop

"Geven om dé ander"

De doelstelling kan op diverse manieren verwezenlijkt worden:
•het ontwikkelen en/of opzetten van hulpverleningswerk
•het beschikbaar stellen van onroerend goed
•het exploiteren dan wel financieel ondersteunen van hulpverleningswerk naar Bijbelse normen waarvoor nog geen structurele overheidssubsidie is verkregen
•het geven van voorlichtende, adviserende, preventieve en nazorgactiviteiten voor zover deze gerelateerd zijn aan de doelstelling van de stichting.

Door middel van preventie, voorlichting en advies wordt een boodschap van hoop verkondigd. Inhoudelijk wordt op dit aandachtsterrein nauw samengewerkt met Stichting De Hoop en Chris.
Stichting Vrienden van De Hoop ondersteunt hulpverleningswerk naar Bijbelse normen, waarvoor geen of slechts gedeeltelijke overheidssubsidie wordt verkregen. Hiervoor werft de stichting fondsen, waarbij het uitgangspunt is dat God voorziet in de behoefte.

Stichting Vrienden van De Hoop heeft zich ten doel gesteld om te voorzien in de behoefte aan hulpverlening naar Bijbelse normen aan mensen in nood. Zij doet dit vanuit de overtuiging dat er voor ieder mens hoop is, hoe groot de nood ook is.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Vrienden van De Hoop”

Telefoon078 - 611 1355
E-mail adresinfo@vriendenvandehoop.nl
Websitewww.vriendenvandehoop.nl
Oprichtingsdatum25/05/1977
Jaarverslag 2014 Download
Jaarverslag 2013 Download
Jaarverslag 2012 Download