Veilig Verkeer Nederland

1,00

Wij willen mensen aanmoedigen en toerusten om zelf een actieve bijdrage te leveren aan onze missie. Veilig Verkeer Nederland verbindt, adviseert en faciliteert mensen die zich vrijwillig inzetten voor een verkeersveilige leefomgeving. Samen zorgen we ervoor dat veilig verkeer onze voortdurende aandacht heeft. We helpen iedereen veilig over straat door burgers te adviseren hoe ze verkeersonveilige situaties op de agenda van wegbeheerders kunnen plaatsen, door buurtbewoners te faciliteren met campagnes in de wijk, door kwetsbare verkeersdeelnemers te leren zich veilig in het verkeer te bewegen en door verkeersdeelnemers te informeren over verkeersveiligheidthema's.

Donatiebedrag
 
Slogan Veilig Verkeer Nederland

"Iedereen veilig over straat"

Iedereen veilig over straat

In het verkeer zijn we verantwoordelijk voor ons eigen handelen. Dat betekent dat we oog voor elkaar moeten hebben en rekening moeten houden met de aanwezigheid van anderen. Kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, voetgangers en fietsers, zijn voor hun veiligheid sterk afhankelijk van het gedrag van overige weggebruikers en verdienen dan ook extra aandacht. We zijn er van overtuigd dat verkeersveiligheid meer is dan het naleven van verkeersregels en meer vergt dan infrastructurele optimalisaties. Verkeersveiligheid vraagt om constante aandacht, enthousiaste betrokkenheid en concrete actie. Door mensen en organisaties te stimuleren om zich actief voor verkeersveiligheid in te zetten, werken we aan ons gezamenlijke, meest dierbare belang: iedereen komt weer veilig thuis.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Veilig Verkeer Nederland”

Telefoon088 - 524 8890
E-mail adresinfo@vvn.nl
Websitewww.veiligverkeernederland.nl
Oprichtingsdatum17/02/1932
Jaarverslag 2014 Download
Jaarverslag 2013 Download
Jaarverslag 2012 Download