Rutgers

1,00

Het beleven van seksualiteit moet voor ieder mens vrijwillig, veilig en fijn zijn. Met veel passie zetten wij ons daarvoor in. In Nederland staat de naam Rutgers al decennialang voor open, eerlijke en positieve seksuele voorlichting. Tegenwoordig ondersteunen we met name professionals in zorg en onderwijs in het bespreekbaar maken van seksualiteit. Op basis van onderzoek vergaren we kennis en ontwikkelen we effectieve methoden. Ook zetten we onze kennis en expertise in om beleid te beïnvloeden. Het succes van Rutgers wordt ook in andere landen gezien. Dit inspireert ons om met organisaties overal in de wereld te werken aan seksuele gezondheid en aan vrije keuze in relaties, seksualiteit en het krijgen van kinderen.

Donatiebedrag
Categorie:
 

Rutgers speelt een leidende rol in het versterken van de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mensen in Nederland en in Europa, Afrika en Azië. Wij hebben speciale aandacht voor de positie van jongeren, voor gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen én voor kwetsbare groepen.

Uniek
De aanpak van Rutgers is uniek omdat we seksuele gezondheid en rechten vanuit drie pijlers verbeteren:
•met onderzoek, waardoor we inzicht hebben in de stand van zaken en ons werk onderbouwen met bewijsvoering;
•met informatie, voorlichtingsmateriaal, adviezen, trainingen en tools voor professionals in het onderwijs en in de zorg, zodat zij mensen accuraat kunnen informeren en ondersteunen;
•met pleitbezorging (ook wel advocacy genoemd) bij overheden en beleidsmakers om zo seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in te bedden in wet- en regelgeving en er voor te zorgen dat deze ook nageleefd wordt.

Om onze doelstellingen te bereiken werken wij samen met organisaties en internationale netwerken met vergelijkbare of aanvullende doelen. Wij gaan altijd uit van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en respecteren verschil in culturen en religie.

Rutgers streeft naar een wereld waarin ieder mens, man of vrouw, zijn of haar eigen seksualiteit op een vrijwillige, prettige, veilige en gelijkwaardige manier kan beleven.

Seksualiteit is een basaal onderdeel van het leven van ieder mens. In een maatschappij waarin iedereen in vrijheid keuzes kan maken en in openheid met elkaar over dit onderwerp kan praten, ontstaan gelijkwaardige relaties en verbeteren seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Dit begint al bij een gezonde relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Rutgers”

Telefoon030 - 231 3431
E-mail adresoffice@rutgers.nl
Websitewww.rutgers.nl
Oprichtingsdatum08/07/1987
Jaarverslag 2012 Download
Jaarverslag 2011 Download