Milieudefensie

1,00

De natuurlijke rijkdommen van de aarde zijn op efficiënte wijze ingezet ten behoeve van de gehele wereldbevolking met een rechtvaardige verdeling van de beschikbare milieugebruiksruimte voor een ieder. Voldoende grondstoffen, energie, gezonde leefomgeving en natuurwaarden blijven beschikbaar voor toekomstige generaties. Hergebruik, het nalaten van verspilling, minimale emissies, herwinbare energie en natuurbehoud zijn algemeen aanvaarde basisprincipes. De materiële welvaart heeft een niveau waarop een prettig en veilig leven gegarandeerd is zonder dat mens en milieu ondergeschikt zijn aan de economie. Met milieu, levende natuur en natuurlijke hulpbronnen wordt verantwoord omgegaan.

Donatiebedrag
Categorie:
 
Slogan Milieudefensie

"Een wereld te winnen"

Het is onze ambitie om mensen te inspireren om, samen met ons, op te komen voor een goede en duurzame leefomgeving.

Milieudefensie streeft een duurzame, schone wereld na waar het leven goed is en het draagvermogen van de aarde wordt gerespecteerd en ten goede komt aan de gehele wereldbevolking.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Milieudefensie”

Telefoon020 - 626 2620
E-mail adresservice@milieudefensie.nl
Websitewww.milieudefensie.nl/doneren/algemeen
Oprichtingsdatum06/01/1971
Jaarverslag 2014 Download