Liliane Fonds

1,00

Het Liliane Fonds draagt bij aan een wereld die openstaat voor iedereen en waarin ook de armste kinderen met een handicap al hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika maken we kinderen sterker en hun omgeving toegankelijker.

Donatiebedrag
 
Slogan Liliane Fonds

"Open de wereld voor een kind met een handicap"

Het Liliane Fonds biedt revalidatie aan kinderen en jongeren met een handicap tot en met 25 jaar. Hoe jonger een kind hulp krijgt, hoe beter de perspectieven voor zijn revalidatie zijn.
Over kinderen met een handicap

In 29 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika hebben we een overeenkomst gesloten met een solide, deskundige organisatie die onze kijk op ‘gehandicapt zijn’ en onze werkwijze delen. Een (multidisciplinair) team binnen de organisatie regelt de individuele, brede hulp voor kinderen. Met in elk geval aandacht voor gezondheid, onderwijs, sociale contacten en de juiste begeleiding.
Over de lokale organisaties

Voor de revalidatie van kinderen maakt het Liliane Fonds vrijwel altijd gebruik van bestaande lokale voorzieningen, zo dicht mogelijk bij het kind in de buurt. Daarnaast draagt het Liliane Fonds financieel bij aan capaciteitsversterking die van groot belang is voor de revalidatie van kinderen.
Over lokale voorzieningen

Het is belangrijk dat jongeren met een handicap zo zelfstandig mogelijk kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ze daarom in aanmerking komen voor financiering van een (klein) Inkomsten Genererend Project.

Naar schatting hebben 35 miljoen kinderen in ontwikkelingslanden een zo ernstige handicap, dat ze revalidatie nodig hebben om hun capaciteiten te kunnen benutten, zich te ontplooien, mee te kunnen doen en zo zelfstandig mogelijk te worden. Verreweg de meesten krijgen geen enkele behandeling, geen enkel hulpmiddel, geen enkele scholing. Door een tekort aan geld, kennis en/of vertrouwen in hun mogelijkheden.

De wisselwerking tussen armoede en handicaps houdt zichzelf in stand. Gebrek aan goede voeding, hygiëne en prenatale zorg verveelvoudigt de kans dat ouders een kind met een handicap krijgen. En wordt een kind geboren zonder handicap, dan loopt het veel meer risico om alsnog gehandicapt te raken dan een kind in een welvarend land. In de eerste plaats door ondervoeding, maar ook door ziektes als polio, malaria, tuberculose en hersenvliesontsteking, door oorlogsgeweld of een ongeluk, veroorzaakt door de onveiligheid van hun leefomgeving.

Soms kan een handicap met een behandeling worden verholpen. Vrijwel altijd is een verbetering van de kwaliteit van leven mogelijk, ofwel rechtstreeks door de revalidatie van het kind ofwel indirect doordat ouders leren hoe ze het best kunnen omgaan met de handicap van hun kind. Het is wrang, dat armoede ook deze verbetering vaak in de weg staat. Niet kunnen revalideren betekent voor een kind met een handicap in een ontwikkelingsland meestal: afhankelijker blijven dan nodig is; een belemmerde sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling; een toekomst zonder perspectief. Het kind blijft gevangen in de vicieuze cirkel: armoede vergroot de kans op handicaps, een handicap vergroot de kans op armoede. Tenzij een kind hulp krijgt.

Belangrijkste drijfveer van het Liliane Fonds is de onwrikbare overtuiging, dat ieder mens van betekenis is en moet kunnen leven in menselijke waardigheid, en het schrijnende besef dat onnoemelijk veel kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden allerminst meetellen en gevangen zitten in een uitzichtloos bestaan.

Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Liliane Fonds”

Telefoon073 - 518 9420
E-mail adresvoorlichting@lilianefonds.nl
Websitewww.lilianefonds.nl
Oprichtingsdatum14/03/1980
Jaarverslag 2014 Download