Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

1,00

De hoofdtaak van de KNRM is het redden en helpen van mensen op zee en ruime binnenwateren. Direct daaraan verbonden is de noodzakelijke fondsenwerving, omdat onze diensten gratis zijn en wij niet gesubsidieerd worden.

Donatiebedrag
Categorie:
 
Slogan Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

"Uw gift vandaag is morgen een redding"

De stichting heeft ten doel het kosteloos (doen) verlenen van hulp en bijstand aan hen die voor de Nederlandse kust – daaronder mede begrepen het IJsselmeer, de Waddenzee, de Zeeuwse en Zuid- Hollandse stromen, op het aan zee grenzende strand en al zulke overige gebieden als onder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht door de Directie te bepalen – in gevaar verkeren of in gevaar dreigen te geraken, het in stand houden van een Radio Medische Dienst, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De KNRM is de erkende hulpverlener op zee, het ruime binnenwater, het strand en het kustgebied. De KNRM is een erkende partner van de Nederlandse Kustwacht, veiligheidsregio’s en gemeentes. Redden en helpen op het water kent een professionele voorbereiding. De uitvoering sluit aan op de hulpverleningsketen op het land. Kwaliteit van mensen en materieel is van hoog niveau.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij”

Telefoon0255 - 548484
E-mail adresdonateur@knrm.nl
Websitewww.knrm.nl
Oprichtingsdatum11/11/1824
Jaarverslag 2014 Download
Jaarverslag 2013 Download
Jaarverslag 2012 Download