Kerk in Actie

1,00

Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden kerken en organisaties om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Ongeacht hun geloof, politieke overtuiging, sekse of nationaliteit. Gelijkwaardigheid, wederkerigheid en partnerschap zijn belangrijke waarden voor ons.

Donatiebedrag
 
Slogan Kerk in Actie

"Geloven in delen"

Wij verbinden wereldwijd gemeentes, organisaties en mensen die willen delen wat hun gegeven is. Dit doen we door verhalen van mensen te delen en ervoor te zorgen dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dit kan bijvoorbeeld op een Landelijke Diaconale dag, een conferentie voor diakenen in Indonesië of door uitwisselingsbezoeken.
Wij delen wat mensen willen en kunnen bijdragen. We moedigen iedereen aan te delen wat hun gegeven is. Door bijvoorbeeld te collecteren of als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ook geven we mensen wereldwijd de mogelijkheid kennis en ervaring uit te wisselen. De financiële middelen die ons zijn toevertrouwd zetten we op professionele wijze in voor het ondersteunen van onze partnerorganisaties in binnen- en buitenland. Dit doen we in samenwerking met de ICCO Coöperatie.
Wij ondersteunen wereldwijd gemeentes en mensen die werken aan tekenen van hoop. Dit doen we door capaciteit van lokale kerken en partnerorganisaties te versterken, door bijvoorbeeld training of uitwisseling. Diaconieën en ZWO-commissies kunnen bij ons terecht voor advies, inspiratie en materialen om in hun eigen gemeente te gebruiken. Partnerorganisaties geven bij ons aan waarvoor zij steun nodig hebben. Zij kunnen rekenen op onze betrokkenheid, personele inzet en financiële steun.
Wij signaleren misstanden en onrecht, dichtbij of ver weg, en stellen die aan de kaak. Dit doen we door te luisteren naar ervaringen van gemeentes, signalen te bundelen en te vertalen naar een stem in het politieke en publieke debat en door actief lobby te voeren.

Wij zijn een Kerk in Actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Kerk in Actie”

Telefoon030 - 880 1456
E-mail adresservicedesk@kerkinactie.nl
Websitewww.kerkinactie.nl
Oprichtingsdatum01/08/1995
Jaarverslag 2014 Download
Jaarverslag 2013 Download
Jaarverslag 2012 Download