Heifer Nederland

1,00

Heifer Nederland streeft naar een wereld waarin boeren en boerinnen gelijkwaardig en op een duurzame manier in hun eigen voedselbehoefte en in die van anderen voorzien, deel uitmaken van sterke regionale voedselmarkten en redelijke inkomens verdienen.

Veehouderij draagt bij aan betere voeding en hogere inkomens van boerenfamilies en creëert werkgelegenheid voor de mensen om hen heen. Gebruik van mest leidt tot een vruchtbaardere bodem die beter water vasthoudt. Zo stijgen ook de opbrengsten van land- en tuinbouw en neemt de kwetsbaarheid voor klimaatverandering af.

Heifer Nederland stimuleert een duurzame veehouderij door kwetsbare, maar ondernemende boeren en boerinnen startkapitaal te verschaffen in de vorm van kennis en vaak dieren en zaden. In ieder project staat de Passing on the Gift benadering centraal: De boeren geven hun kennis en nakomelingen van hun dieren door aan anderen uit hun gemeenschap. Daarmee veranderen ze van ontvangers in gevers en bouwen ze mee aan sterke, weerbare gemeenschappen.

Vrouwen behoren vaak tot de armste groepen binnen gemeenschappen en zijn het vaakst ondervoed. Daarom werken wij aan verbetering van hun positie door man-vrouw verhoudingen bespreekbaar te maken en juist met vrouwen te werken.

Donatiebedrag
 

De missie van Heifer Nederland is werken aan vermindering van honger en armoede, door duurzame veehouderij, samenwerking binnen gemeen¬schappen, duurzaam landgebruik en gelijkwaardige man-vrouwverhoudingen te bevorderen. We informeren en betrekken de Nederlandse samenleving bij ons werk.

Bijna 800 miljoen mensen zijn ondervoed. De meesten wonen op het platteland. Landbouw is vaak hun enige mogelijkheid om een beter bestaan op te bouwen. Wij zijn er van overtuigd dat Afrikaanse boerengezinnen met de juiste kennis en middelen zelf in staat zijn om voldoende voedsel te produceren en een inkomen te genereren. Dát is waar we voor gaan.

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “Heifer Nederland”

Telefoon0165 - 520 123
E-mail adresinfo@heifer.nl
Websitewww.heifer.nl
Oprichtingsdatum01/07/1999
Jaarverslag 2014 Download