HandicapNL

1,00

HandicapNL wil dat mensen met een handicap écht volwaardig mee kunnen doen in de samenleving.
Daniëlle Schutgens, directeur van HandicapNL: “Wij willen een maatschappij waarin mensen met een
handicap  zo  goed  mogelijk  in  staat  worden  gesteld  om  eigen  keuzes  te  maken.  We  willen  hen
weerbaarder en zichtbaarder maken.” Daarom ondersteunt HandicapNL projecten die mensen met
een  handicap  helpt  het  heft  in  eigen  handen  te  nemen  en  zo  hun  eigen  regie  en  zelfvertrouwen
vergroten, zoals rolstoeltrainingen en woongroepen. Familieleden en mantelzorgers helpt HandicapNL
middels projecten die meer balans creëren tussen draaglast en draagkracht. Nu krijgt 60 procent van
de ouders van een kind met een handicap een burn‐out. HandicapNL wil hen helpen met bijvoorbeeld
logeerweekenden, het Gebaar van Waardering of kennisuitwisseling voor lotgenoten.

Donatiebedrag
Categorie:
 

Fonds verstandelijk gehandicapten en Revalidatiefonds hebben hun krachten gebundeld en heten vanaf maandag 16 april 2018: HandicapNL. Voortaan zal HandicapNL hét fonds zijn dat mensen met een handicap en hun naasten sterker maakt om volwaardig mee te doen in de maatschappij. HandicapNL zet zich in om deze mensen regie over hun eigen leven te geven en spant zich daarnaast in om een samenleving te creëren die eerlijke kansen biedt voor iedereen. 

In Nederland wonen ruim 2 miljoen mensen met een verstandelijke, fysieke of meervoudige beperking. En dit aantal blijft groeien. Hoe divers de beperkingen ook zijn, de problemen die deze mensen ervaren, vertonen veel overeenkomsten. Eenzaamheid, weinig eigen regie, afhankelijkheid en van zorginstanties en ingewikkelde regelgeving zijn voorbeelden hiervan. HandicapNL gelooft dat dat beter kan én moet.

 

Eigen regie en eerlijke kansen

HandicapNL heeft vier programma’s ingericht waar onze speerpunten ‘heft in eigen handen’ en ‘eerlijke kansen’ samenkomen. Wij ondersteunen projecten die mensen met een beperking leren om zelf de regie op zich te nemen. Daarnaast steunen we projecten die familie en mantelzorgers ondersteunen en ontlasten.  Wij dagen de maatschappij uit om open te staan voor mensen met een handicap en hen eerlijke kansen te bieden.

 

Er zijn nog geen beoordelingen.

Be the first to review “HandicapNL”

Telefoon030 - 236 3777
E-mail adresservice@handicap.nl
Websitewww.handicap.nl
Oprichtingsdatum05/09/1986
Jaarverslag 2014 Download