Disclaimer & Privacy

Gebruiksvoorwaarden van de site

De onderstaande voorwaarden gelden voor het gebruik van deze site. Ze gaan over de inhoud van de site en de bescherming van je privacy. Daarom is het heel belangrijk dat je ze leest! En let op: het kan zijn dat we de inhoud, zonder aankondiging of kennisgeving, aanpassen, wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Gebruik van de site

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de website. Wij doen ons best om alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Ondanks onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat alle informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, doen wij ons best om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Charity Wallet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de bescherming van jouw privacy en jouw persoonsgegevens. Veel informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In een aantal gevallen, zoals bij het aanmaken van een account wordt wel om persoonlijke informatie gevraagd. Charity Wallet behandelt deze gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de wet op de Privacy.

We garanderen in ieder geval:
• Je persoonsgegevens worden alleen maar ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
• De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
• Je persoonsgegevens worden niet zonder je toestemming bekendgemaakt aan anderen dan Charity Wallet en ook niet voor direct-marketingdoeleinden van anderen dan Charity Wallet aangewend.
• Wij treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.
• De site maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Hyperlinks en verwijzingen

Het kan voorkomen dat je op de website van Charity Wallet wordt verwezen naar een andere website via een (hyper)link. Wij hebben geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap over deze websites en weten daarom niets over de juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid. De links worden alleen aangeboden voor je gebruiksgemak.

Intellectuele eigendomsrechten

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Charity Wallet V.O.F. Ook de content van de website wordt beschermd door intellectueel eigendomsrecht en blijft eigendom van Charity Wallet V.O.F. Je mag de Content gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden overeenkomstig de wettelijke bepalingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht. Voor ieder ander gebruik of andere wijziging van de content op de website van Charity Wallet heb je voorafgaande schriftelijke toestemming van Charity Wallet V.O.F nodig.

Charity Wallet heeft geprobeerd alle rechthebbenden van het gebruikte illustratiemateriaal te achterhalen. Mochten personen of instanties desondanks van mening zijn dat fotorechten zijn geschonden, dan kunnen ze een e-mail sturen naar (info@charitywallet.com).